Följ Sandra här / Follow Sandra here

Manager

Stina Funke, JRS Sports Management

Kontakta Sandra och hennes team här via formuläret / Contact Sandra and her team here via the form

Autograph

Vill du ha Sandras autograf? Skicka ett kuvert (med porto) och Din adress till följande adress.

Hammarby Friidrott
Enskede Idrottsplats
Enskedevägen 95
122 63 Enskede, Sweden

Do you want Sandra’s autograph? Send an envelope (with stamp) and Your address to the address above.

januari, 2018